Projekt MOST

Projekt „MOST - polsko-česká spolupráce redakcí“ řeší problém nedostatku informací o česko-polském příhraničí, zejména jeho kultuře, historii, aktuálním dění, cestovním ruchu a přírodě. Sloužit bude také k budování pozitivního obrazu Poláků v České republice a Čechů v Polsku, ke zvýšení úrovně znalostí o společném prostoru a jeho obyvatelích a podpoře přeshraniční spolupráce.

V současné době je hlavní příčinou problému nedostatek zájmu médií o kulturu, historii a současnost sousední země. Zejména to platí pro českou stranu a způsobuje v českých médiích deficit pozitivních informací o Polsku a Polácích. Povrchní pojetí mnoha témat týkajících se polsko-české příhraniční oblasti je také velkým problémem, který brání lepšímu porozumění.

Zvýšení úrovně znalostí o společném prostoru chceme dosáhnout správným výběrem témat. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem projektu z. s. Bonton z Rychnova nad Kněžnou a jeho editorů. Role hlavního partnera je speciální - je zodpovědný za formulaci zajímavých témat z pohledu těch, kteří žijí na druhé straně hranice a připravuje pro ně podkladové materiály.

Ambicí realizátorů je, aby projekt významně přispěl k vytvoření trvalých vazeb mezi oběma partnerskými institucemi. K tomu napomáhá vytvoření stálé polsko-české pracovní skupiny, která stanovuje cíle spolupráce partnerů projektu. Témata ralizovaná v rámci projektu budou vybrána tak, aby maximalizovala rozvoj přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vztahů a struktur, integraci cílových skupin na obou stranách hranice a vytvoření společné identity.

Image

Pořady Rádia Opole jsou vysílány v repríze na Rádiu Bohemia pravidelně vždy v úterý ve 20 hodin v českém překladu a následně i v polském originálu.

Image
Image
Image
Copyright © Bonton z.s. 2022. All Rights Reserved.

Search