Přehled pořadů

Projekt Most – polsko česká spolupráce redakcí se uskutečňuje v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 a obsáhne celkem 144 rozhlasových relací z nejrůznějších oblastí života polsko českého příhraničí. Pořady jsou vysílány polským Rádiem Opole a českým Rádiem Bohemia. Redakce Radia Opole spolupracuje s časopisem INSPIR vydávaným v Rychnově nad Kněžnou. Více o projektu v nabídce.

Postindustriální park Dolní Vítkovice v Ostravě

Pořad byl vysílán dne 28. 7. 2018 na stanicích Radio Opole (PL) a Radio Kostka (CZ).

V areálu bývalé koksovny, hutě a dolu v Ostravě vznikla opravdová perla industriální architektury – území Dolní Vítkovice. Díky nápadu, zaujetí a vizionářství se staré instalace koksovny, dolu a vysoké pece ocelárny změnily k nepoznání.

Vysoká pec číslo 1 se proměnila v Bolt Tower, odkud je z výšky 80 metrů krásná vyhlídka na Ostravu a Beskydy. Z bývalé plynové nádrže vznikla multifunkční aula Gong, kde lze díky unikátnímu prostorovému řešení, kapacitě a nejnovější audiovizuální technice pořádat velké konference a koncerty. Vznikly Velký a Malý svět techniky – místa plné inteligentních atrakcí. Jsou tam restaurace, kavárny, vynikající horolezecké stěny.

Je zde fantastická krajina jako ze sci-fi filmu: železné věže, labyrinty, potrubí nejrůznějších tvarů. Je to jediné místo v Evropě, kde se celý výrobní proces odehrával na jednom místě a areál zůstal dochován. Byla zde koksovna, vysoké pece, ocelárny a také důl Hlubina. Památka je také označována za ostravské Hradčany.

Pokus o vznik ocelárny proběhl v roce 1828, kdy Rudolf Jan Habsburk podepsal zakládací listinu. Po nějaké době zde fungovalo šest pecí. Potom areál prošel jistou proměnou, historické industriální budovy se využívaly po dobu celého prvního století jeho existence.

Unikátním areálem, který není k vidění jinde v Evropě nás provází paní Hana Kašterová.

Od roku 1836 až do roku 1939 byli majiteli Rothschildové, za války se celý areál stal součástí závodů Hermanna Göringa. Po druhé světové válce byla továrna rekonstruována a přejmenována na Vítkovické železárny Klementa Gottwalda. Tak to fungovalo do devadesátých let, k dy s privatizací nastala změna vlastnických poměrů. Žlezárny ve Vítkovicích nicméně fungují dodnes, ale už tady není huť. Vysoká pec pracovala naposledy v září 1998.

Procházíme Jantarovou lávkou a dostáváme se do prostoru bývalého dolu Hlubina. Dobývání uhlí zde začalo v roce 1872 a důl se postupně prohluboval. Důlní věž měří devět a půl metru, co je dáno rozměry kol.

Protože Vítkovice byly malou vesnicí a bylo zapotřebí další pracovní síly, přijížděli pracovníci nejprve z blízkého, později i ze vzdálenějšího okolí. Dokonce z celé monarchie. Vzhledem k charakteru práce a ubytovacím podmínkám přijížděli samozřejmě jenom muži. Na tu dobu vysoké výdělky se rozpouštěly v místních krčmách, což mělo za následek i růst alkoholismu a kriminality.

V roce 1866 přišel nový ředitel a vznikly Nové Vítkovice, což byla dělnická kolonie s kostelem a radnicí a nemocnicí. Do obce se přistěhovaly i rodiny a ta zlatokopecká éra skončila. Z prostředí dělnických rodin se samozřejmě rekrutovali později noví dělníci.

Dělníci zde měli i rehabilitační zařízení, jímž procházeli ti, kteří byli předtím nemocní, nebo utrpěli úraz.

Přicházíme do dalšího sálu, který původně sloužil jako převlékárna pro horníky. Na jednom místě nechali své civilní oblečení a šli do dalších prostor, kde se převlékli do pracovního, ve kterém fárali do podzemí. Navazuje další sál, který prodělal rekonstrukci na zajímavé reprezentační prostory, kde se dělají i svatby. Je to velmi zajímavé místo, kde se konají i inaugurace Ostravské univerzity i Vysoké školy báňské a různé konference. Probíhají zde i další zajímavé události, například koncerty; prostor je velmi variabilní.

S myšlenkou využití celého prostoru železáren přišel jejich poslední majitel Jan Světlík, který je získal v privatizaci. Je to jeho dítě, šel do toho naplno a dopadlo to dobře. V roce 2002 bylo toto území vyhlášeno kulturní památkou, začaly prohlídky, vznikla multifunkční aula Gong a byly instalovány interaktivní expozice, které jsou zajímavé jak pro děti, tak pro dospělé. V areálu jsou i restaurace, kde se mohou návštěvníci při náročné prohlídce, na kterou je radno rezervovat si celý den, občerstvit.

Autorem všech nových věcí, které tu vznikly, je architekt Jan Pleskot, který je spjatý s Ostravou.

Pořad v českém jazyce si můžete poslechnout ZDE

Dokumentární film Jany Chytilové „Po jantarové stezce“ o proměně Dolních Vítkovic můžete shlédnout ZDE

Image

Pořady Rádia Opole jsou vysílány v repríze na Rádiu Bohemia pravidelně vždy v úterý ve 20 hodin v českém překladu a následně i v polském originálu.

Image
Image
Image
Copyright © Bonton z.s. 2021. All Rights Reserved.

Search