Přehled pořadů

Projekt Most – polsko česká spolupráce redakcí se uskutečňuje v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 a obsáhne celkem 144 rozhlasových relací z nejrůznějších oblastí života polsko českého příhraničí. Pořady jsou vysílány polským Rádiem Opole a českým Rádiem Bohemia. Redakce Radia Opole spolupracuje s časopisem INSPIR vydávaným v Rychnově nad Kněžnou. Více o projektu v nabídce.

Hrad Bouzov - sídlo křižáků u Olomouce

Pořad byl vysílán dne 21. 7. 2018 na stanicích Radio Opole (PL) a Radio Kostka (CZ).

Cílem naši další cesty o dovolené je hrad Bouzov, ležící cca 35 km na severozápad od Olomouce. Společně s průvodcem z Prudniku, Marcinem Husakem, prohlédneme nejzajímavější prostory s originálními cennými exponáty.

Začneme ve východním křídle, v pokoji s názvem Stará kancelář s krásnou kachlíkovou pecí. Následně projdeme do zařízené v renesančním stylu jídelny velkého mistra, a pak do neogotické Sloupové síně a pokojů připravených pro hosty arcivévody Evžena, jídelny a koupelny. Uvidíme ložnici velkého mistra s mohutným barokním nábytkem včetně překrásně zdobené postele. Ve zbrojnici pak pocítíme hrůzu dívaje se na meč popravčího.

Hned u brány nás vítá erb se symbolem křižovnického řádu, nahoře je symbol knížecích hodností, vedle je symbol církevní moci a z pravé strany poslední symbol, symbol laické vlády.

Z výkladu Martina Husáka je zřejmé, že na hradě Bouzov není poprvé. Kromě toho poutavě spojuje historii hradu se souvisejícími historickými fakty týkajícími se zejména Dolního Slezska a celý jeho výklad je pro potenciální návštěvníky, kteří v jeho okolí najdou i jiné význačné památky, velmi poučný.

Vzhledem k jeho rozsáhlosti uvádíme zde pro lepší přehlednost základní informace (převzato z www.kudyznudy.cz):

Dnešní podobu získal hrad po rozsáhlé přestavbě v letech 1895 - 1910. Projekt a plány rekonstrukce vypracoval Georg von Hauberisser na základě požadavků a představ arcivévody Evžena Habsburského, velmistra řádu, který také celou stavbu financoval ze svých soukromých prostředků.

Hrad v Bouzově je plně zařízen a vybaven. Mobiliář pochází převážně ze soukromých sbírek arcivévody Evžena Habsburského, částečně ze sbírek Německého řádu. Novodobé zařízení pak bylo vyrobeno speciálně pro objekt. Nejcennější částí hradu je novogotická kaple, vybavená gotickým oltářem a vyzdobená náhrobními kameny řádových mistrů z let 1395-1515. Hradní zbrojnice, původní gotický sál starého hradu, je vybavena ukázkami zbraní.

Z prohlídkových tras můžete navštívit několik tras věnovaných reprezentačním a obytným prostorám hradu, technickým zázemím (zásobování vodou a teplem, komunikační systém) a s fortifikačními prvky nebo lze vystoupat do hlásné věže, soudní síně a pokoje hlásného. Ve sklepních hradu je od května 2012 zpřístupněna nová expozice Draci a drakobijci, věnovaná drakům v životní velikosti a rytířů, kteří s nimi bojovali.

Hrad Bouzov byl založen na počátku 14. století. Prvním známým držitelem hradu byl Búz z Búzova v letech 1317 – 1339. Od poloviny 14. stol. jej drželi páni z Vildenberka, kteří v roce 1382 prodali panství moravskému markraběti Joštovi. Ten je pak v roce 1396 přenechal svému přívrženci Heraltovi z Kunštátu. V rukou pánů z Kunštátu zůstal hrad Bouzov s kratšími přestávkami téměř až do konce 15. století. Je pravděpodobné, že na hradě Bouzově se narodil pozdější český král Jiří z Poděbrad.

Jiří z Poděbrad postoupil panství někdy před rokem 1442 svému stoupenci Zdeňkovi Kostkovi z Postupic. V letech 1472 - 1696 byl v majetku mnoha různých českých a moravských rodů. Pak celé panství kupuje Řád německých rytířů. Majetkem řádu zůstal hrad až do 1. 10. 1939, kdy byl konfiskován jako majetek spolku - nebyl uznán jako církevní majetek. Spolu s dalším řádovým majetkem byl předán do správy Gesellschaft zur Förderung und Pflege deutscher Kulturdenkmäler se sídlem v Berlíně.

Po válce byl hrad zkonfiskován a od roku 1945 byl ve správě Národní kulturní komise, Státní památkové správy, (Krajského) Vlastivědného ústavu (muzea) v Olomouci a od 1. 1. 1994 je ve správě státní příspěvkové organizace Státní hrad Bouzov.

Hrad si je možné prohlédnout ve dvou okruzích:

- základní okruh zahrnuje soukromé apartmá Evžena, starou kancelář, jídelnu velmistra, sloupovou síň, loveckou síň, rytířský sál, kapitulní síň, kapli a zbrojnici.

- rozšířený okruh dává návštěvníkům nahlédnout do soukromého apartmá Evžena, staré kanceláře, jídelny velmistra a hostů, sloupové síně, rytířské chodby s hostinskými pokoji a koupelnou, podsebití, Alžbětina paláce s pokoji koadjutora, reprezentačních pokojů velmistra, lovecké síně, rytířského sálu, kapitulní síně, kaple a zbrojnice.

Hrad je oblíbeným místem turistů, pro které jsou přichystány také kostýmované a večerní prohlídky.

Celý pořad si můžete poslechnout ZDE

Dokumentární film o hradu Bouzov je k vidění ZDE

Image

Pořady Rádia Opole jsou vysílány v repríze na Rádiu Bohemia pravidelně vždy v úterý ve 20 hodin v českém překladu a následně i v polském originálu.

Image
Image
Image
Copyright © Bonton z.s. 2021. All Rights Reserved.

Search