Přehled pořadů

Projekt Most – polsko česká spolupráce redakcí se uskutečňuje v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 a obsáhne celkem 144 rozhlasových relací z nejrůznějších oblastí života polsko českého příhraničí. Pořady jsou vysílány polským Rádiem Opole a českým Rádiem Bohemia. Redakce Radia Opole spolupracuje s časopisem INSPIR vydávaným v Rychnově nad Kněžnou. Více o projektu v nabídce.

Osmičky v dějinách Česka ve 20. století

Pořad byl vysílán dne 19. 05. 2018 na stanicích Radio Opole (PL) a Radio Kostka (CZ).

Číslo osm je symbolem začátku a konce, narození a smrti. Když je „položíme“ získáme symbol nekonečna. Mnohé osmičkové roky v českých a československých dějinách ve 20. stol. měly pro dějiny země tak velký význam, že je nelze opomenout.

Je to jen náhoda, že roku 1918 vzniklo Československo, v roce 1938 Němci obsadili Sudety, v roce 1948 moci se ujali komunisté, rok 1968 je rokem Pražského jara? A co nám nadělí letošní rok 2018?
V našem pořadu nabízíme velkou dávku historických události týkajících se naších jižních sousedů, o kterých jsme mluvili s Květoslavem Growkou ze Státního archivu v Jeseníku a historikem Pawłem Szymkowiczem.

„Když se podíváme do dějin hlouběji, zjistíme, že 23. 5. uběhne také od druhé pražské defenestrace,“ upozorňuje Květoslav Growka. Česká šlechta tehdy okny Vladislavského sálu na pražském Hradě vyhodila císařské náměstky Bořitu, Slavatu a Fabricia. Tato defenestrace tehdy odstartovala nejdelší válečný konflikt, třicetiletou válku.

V osmdesátých letech to bylo za komunismu v Praze také spojeno s očekáváním nějaké politické změny. To se sice nepovedlo, ale k té změně došlo o rok později. Říká se, že když hodně lidí myslí na něco stejného, materializuje se to.

Ke změně režimu ostatně nedošlo náhle, schylovalo se k ní delší dobu.

Po smrti Johna Lennona v prosinci 1980 kdosi využil prázdné kamenné desky u Maltézské zahrady na severní straně Velkopřevorského náměstí na Malé Straně v Praze k vytvoření symbolického náhrobku Johna Lennona. Ten se během let měnil, na blízké zdi se začaly objevovat graffiti inspirované Johnem Lennonem a útržky textů písní hudební skupiny Beatles. Zeď se stala symbolem svobodných ideálů, mezi které patřila láska a mír. Režim se snažil tuto spontánní aktivitu zlikvidovat, zeď byla několikrát přetřena, byly na ni umístěny i plakátovací plochy.

Každoroční setkání Lennonových fanoušků se v dalších letech přemístila na náměstíčko u Čertovky a postupně přerostla ve večerní pochody Prahou, proti kterým zasahovala policie. Tisk psal o účastnících jako o alkoholicích, duševně postižených, sociopatech a agentech západního světa. Od poloviny 80. let se na Kampě mj. podepisovaly petice proti rozmístění jaderných zbraní na obou stranách Evropy, požadující propuštění politických vězňů a umožnění výkonu náhradní civilní služby. Původně malá, spontánní setkání přerostla pod vlivem policejních zásahů v protirežimní vystoupení. Byla to od roku 1970 největší protestní shromáždění a předznamenala pozdější pouliční demonstrace.

Letos se ovšem v Česku slaví sté výročí vzniku moderního československého státu. České země byly součástí Rakousko – Uherska a podle Growka bylo skoro zázrakem, že ke změně státního uspořádání došlo tehdy v Praze během dvou či tří dnů. S koncem války mnoho obyvatel českých zemí jevilo touhu po samostatnosti. Ještě rok či dva předtím mluvili reformní čeští politici včetně Masaryka spíše o fungování českých zemí v rámci habsburské monarchie. Je v této souvislosti třeba připomenout, že v té době nemělo Česko se Slovenskem mnoho společného. Historickými českými zeměmi byly Čechy, Morava, Slezsko a Lužice. Slovensko vždy patřilo do Uher, bylo označováno jako Horní Uhry.

Samotná změna režimu proběhla v Praze bez krveprolití – tehdejší velitel uherské posádky, který se ho po zprávě o uznání podmínek uzavření míru Rakouskem – Uherskem obával, vyslal do ulic vojenské orchestry, takže místo krvavé revoluce nastala lidová veselice.


Celý pořad si můžete poslechnout ZDE
Image

Pořady Rádia Opole jsou vysílány v repríze na Rádiu Bohemia pravidelně vždy v úterý ve 20 hodin v českém překladu a následně i v polském originálu.

Image
Image
Image
Copyright © Bonton z.s. 2021. All Rights Reserved.

Search