Přehled pořadů

Projekt Most – polsko česká spolupráce redakcí se uskutečňuje v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 a obsáhne celkem 144 rozhlasových relací z nejrůznějších oblastí života polsko českého příhraničí. Pořady jsou vysílány polským Rádiem Opole a českým Rádiem Bohemia. Redakce Radia Opole spolupracuje s časopisem INSPIR vydávaným v Rychnově nad Kněžnou. Více o projektu v nabídce.

Hranice – komunikace navzdory rozdílům

Pořad byl odvysílán dne 21. 4. 2018 na stanicích Radio Opole (PL) a Radio Kostka (CZ).

Krnov je obec u polsko-české hranice, s kouzelným hlavním náměstím, hradem a synagogou. Městská práva získal roku 1260 a tehdy se stal významným hradištěm na slezsko-moravském pohraničí.

Nadále je důležitým kulturním střediskem českého Slezska. Od roku 2002 je také partnerským městem třicet kilometrů vzdáleného Prudniku. Ne náhodou se proto právě tam konala prezentace knihy Marcina Husaka „Niecodziennik! Prudnik méně známý”, která vznikla v rámci projektu spolufinancovaného z prostředku Evropského fondu pro rozvoj a ze státního rozpočtu: „Překračujeme hranice".

Bylo několik stupňů pod nulou, vítr a sníh. Za takových podmínek jsme se skupinou prudnických rodáků navštívili město Krnov a jeho památky. Prohlídka, jejímž průvodcem je sám autor knihy, začíná na místní radnici, kde lze obdivovat městské symboly, především městský erb, který má tři rohy. Podle některých zdrojů symbolizuje tři obchodní cesty, které kdysi Krnovem probíhaly. Vpravo od radnice je budova spořitelny postavená začátkem dvacátého století v secesním stylu.

Budova radnice získala na náměstí větší prostor po druhé světové válce, protože okolní zástavba byla zničena v důsledku válečných událostí.

Krnov navštívila plejáda známých osobností, počínaje knížetem Nikolajem I. Město bylo bohaté; až sto šedesát domů mělo várečné právo, což znamenalo, že jeho držitelé mohli prodávat víno a poskytovat pohostinství. Staré krnovské předpisy byly navzdory tomu v této oblasti dosti přísné. Do domu se nesmělo přijít s vdanou ženou nebo ženou z nevěstince, nápoje se mohly konzumovat pouze uvnitř.

Krnovskému knížectví původně vládli Přemyslovci, ale v roce 1523 přešla vláda do rukou Hohenzolernů, což znamenalo i příchod luteránů, vyhnání všech mnichů a podobně. Katolický pořádek se do města vrací až ve dvacátých letech osmnáctého století.

K nejdůležitější přestavbě místního hradu došlo v 16. a 17. století, kdy byla postavena mj. i stěna s okny, za kterou ale nic není. Průvodce Marcin Husak je zároveň i autorem knihy „Niecodziennik! Prudnik méně známý“. Knihu představil v kostele sv. Ducha. Kniha popisuje historii města, která začíná již ve 13. století založením špitálního kostela.

Města Krnov a Prudnik jsou sice rozdělena hranicí, leží však ve stejné oblasti Slezska a vyvíjela se stejně. Hranice se po staletí v této oblasti neměnila, což představuje jistý unikát. Husakova kniha se snaží ukázat, co obě města pojí, ne to, co je rozděluje. Hranice podle něj na tomto místě představuje symbol komunikace.

Husakova kniha je částí společného projektu obou měst, v jehož rámci se jejich obyvatelé společně navštěvují a mohli absolvovat i autorovu přednášku o společné historii. Publikace se setkala se značným zájmem.

Vzájemné setkávání obyvatel obou měst tím ovšem nekončí. Jsou připraveny další dva projekty, které prohlubují zájem obyvatel o život na druhé straně hranice a dávají jim možnost se lépe seznámit se životem v zemi sousedů. Kromě toho obsahují i aktivity, jichž se Poláci a Češi budou účastnit společně, například na turistických veletrzích. Připravují se různé publikace, mapy pro cyklisty a mnohé další.

Projekty samozřejmě nejsou samoúčelné – jejich výsledkem je navazování a upevňování vzájemných kontaktů a osobních vztahů, což se postupně daří.

Poslouchejte pořad MOST ze dne 21. dubna 2018 (*.mp3)

Image

Pořady Rádia Opole jsou vysílány v repríze na Rádiu Bohemia pravidelně vždy v úterý ve 20 hodin v českém překladu a následně i v polském originálu.

Image
Image
Image
Copyright © Bonton z.s. 2021. All Rights Reserved.

Search